"ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
("'''ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ''' ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ੳੁਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
 
{{ਬੇ-ਹਵਾਲਾ}}
'''ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ''' ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ੳੁਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ੲਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|