"ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
{{ਬੇ-ਹਵਾਲਾ}}
'''ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ''' ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ੳੁਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ੲਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
==ਹਵਾਲੇ==
{{ਹਵਾਲੇ}}