"ਥਾਮਸ ਐਡਵਰਡ ਲਾਰੰਸ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"'''ਥਾਮਸ ਐਡਵਰਡ ਲਾਰੰਸ'''ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ :T. E. Lawrence (15 ਅਗਸਤ, 1888 - 19 ਮਈ, 1935) ਇੱਕ ਬਰ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("'''ਥਾਮਸ ਐਡਵਰਡ ਲਾਰੰਸ'''ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ :T. E. Lawrence (15 ਅਗਸਤ, 1888 - 19 ਮਈ, 1935) ਇੱਕ ਬਰ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)
1,620

edits