"ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
Akash Pannu ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ: ਵੀਰ ਜੀ, ਪੰਨੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀਦੈ।
ਟੈਗ: 2017 source edit
ਛੋ (Akash Pannu ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ: ਵੀਰ ਜੀ, ਪੰਨੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀਦੈ।)
423

edits