"ਵਾਹੀ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

14 bytes added ,  3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
[[ਤਸਵੀਰ:Fendt_Tractor_Ripping_up_Kulin.jpg|right|thumb|275x275px|ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਹਾਈ।<br>
]]
'''ਵਾਹੀ '''ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਾਹੁਣਾ''' ''(Eng: Tillage)'' '''ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨਾ, ਚਿਟਾਉਣਾਹਿਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਲਟਾਉਣਾ।ਹੈਂਡਉਲਟਾਉਣਾ। ਹੈਂਡ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟਿਲਲਿੰਗ ਢੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸ਼ਾਵਿੰਗ, ਪਿਕਿੰਗ, ਮੈਟਕ ਵਰਕ, ਹੋਇੰਗ ਅਤੇ ਰੇਕਿੰਗ। ਡਰਾਫਟ-ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਲਟੀਵੇਟਰ, ਪਲੌ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੋਲਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਲਿੰਗ, ਹੈਰੋਵਂ (ਤਵੀਆਂ) ਅਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਨਾਲ ਰੋਲਿੰਗ, ਕਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ (ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਲਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚਿਜ਼ਲ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਿੰਗ)। ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਘਰੇਲੂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਧਿਅਮ- ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰਲ ਸੈਂਟਆਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ, ਪਰ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਿਸਮ, ਵੀ ਘੱਟ-ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕੋਈ-ਕਦੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 
ਟਿਲਜ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਾਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣਤਮਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਰਿਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਤਹੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿਵਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੁੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਸਤਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੀਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਰੋਇੰਗ ਅਤੇ ਰੋਟੋ ਟਿਲਿੰਗ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਰਿਲ ਨੂੰ ਇਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।