"ਬੀਜ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

804 bytes added ,  3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
"Seed" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
("Seed" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
("Seed" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
ਬੀਜ ਪੱਕੇ ਓਵੂਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਾਗ ਦੇ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਤੇ ਮਾਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰੂਣ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕੋਟ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਜਿਨੀਸੋਪਰਮ ਅਤੇ ਐਜੀਓਸਪਰਮ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬੀਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਲਿਕ ਨਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ।
 
[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ]]