"ਬੀਜ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

394 bytes added ,  3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
"Seed" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
("Seed" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
("Seed" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
 
ਬੀਜ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸਟਰ ਦਾ ਤੇਲ, ਚਾਹ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਲੈਟਰੀਲ।
 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ, ਚੀਨੇਬੇਰੀ, ਰਾਸਰੀ ਮਟਰ ਅਤੇ ਅਰਡਰ ਬੈਨ ਸਮੇਤ ਹੋਲਡ ਅਤੇ ਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮੋਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਨ।
 
== ਹਵਾਲੇ ==