"ਤਿਰਮਿਜ਼" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਟੈਗ: 2017 source edit
ਟੈਗ: 2017 source edit
== ਜਨਸੰਖਿਆ ==
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਰਮਿਜ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 2005 ਵਿੱਚ 140,4040 ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ [[ਤਾਜਿਕ ਲੋਕ|ਤਾਜਿਕ]] ਅਤੇ [[ਉਜ਼ਬੇਕ ਲੋਕ|ਉਜ਼ਬੇਕ]] ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹਨ।
 
==ਮੌਸਮ==
ਤਿਰਮਿਜ਼ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ [[ਮਾਰੂਥਲੀ ਜਲਵਾਯੂ|ਮਾਰੂਥਲੀ]] ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਗਰਮ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
{{Weather box
|metric first= Yes
|single line= Yes
|location= Termez (1981–2010)
|Jan record high C = 23.8
|Feb record high C = 30.1
|Mar record high C = 34.4
|Apr record high C = 38.7
|May record high C = 43.6
|Jun record high C = 46.5
|Jul record high C = 47.0
|Aug record high C = 46.3
|Sep record high C = 41.5
|Oct record high C = 37.5
|Nov record high C = 32.4
|Dec record high C = 26.7
|year record high C = 47.0
|Jan high C = 10.4
|Feb high C = 13.3
|Mar high C = 18.9
|Apr high C = 26.6
|May high C = 32.8
|Jun high C = 38.0
|Jul high C = 39.7
|Aug high C = 38.0
|Sep high C = 32.8
|Oct high C = 25.8
|Nov high C = 18.8
|Dec high C = 12.1
|year high C = 25.6
|Jan mean C = 4.2
|Feb mean C = 6.7
|Mar mean C = 12.1
|Apr mean C = 18.9
|May mean C = 24.6
|Jun mean C = 29.1
|Jul mean C = 30.5
|Aug mean C = 28.4
|Sep mean C = 22.8
|Oct mean C = 16.5
|Nov mean C = 10.8
|Dec mean C = 5.6
|year mean C = 17.5
|Jan low C = -0.3
|Feb low C = 1.7
|Mar low C = 6.5
|Apr low C = 12.0
|May low C = 16.5
|Jun low C = 19.9
|Jul low C = 21.4
|Aug low C = 19.2
|Sep low C = 13.9
|Oct low C = 8.6
|Nov low C = 4.7
|Dec low C = 1.0
|year low C = 10.4
|Jan record low C = -19.7
|Feb record low C = -21.7
|Mar record low C = -7.9
|Apr record low C = -2.0
|May record low C = -0.1
|Jun record low C = 11.4
|Jul record low C = 12.9
|Aug record low C = 9.3
|Sep record low C = 2.8
|Oct record low C = -4.2
|Nov record low C = -11.0
|Dec record low C = -18.4
|year record low C = -21.7
|precipitation colour = green
|Jan precipitation mm = 24
|Feb precipitation mm = 24
|Mar precipitation mm = 37
|Apr precipitation mm = 23
|May precipitation mm = 9
|Jun precipitation mm = 2
|Jul precipitation mm = 0.2
|Aug precipitation mm = 0
|Sep precipitation mm = 1
|Oct precipitation mm = 3
|Nov precipitation mm = 11
|Dec precipitation mm = 21
|year precipitation mm = 155
|Jan humidity = 77
|Feb humidity = 71
|Mar humidity = 66
|Apr humidity = 57
|May humidity = 45
|Jun humidity = 36
|Jul humidity = 36
|Aug humidity = 38
|Sep humidity = 45
|Oct humidity = 53
|Nov humidity = 65
|Dec humidity = 76
|year humidity = 55
|Jan rain days = 7
|Feb rain days = 10
|Mar rain days = 11
|Apr rain days = 8
|May rain days = 5
|Jun rain days = 1
|Jul rain days = 1
|Aug rain days = 0.2
|Sep rain days = 0
|Oct rain days = 3
|Nov rain days = 6
|Dec rain days = 8
|year rain days = 60
|Jan snow days = 4
|Feb snow days = 3
|Mar snow days = 1
|Apr snow days = 0.03
|May snow days = 0.1
|Jun snow days = 0
|Jul snow days = 0
|Aug snow days = 0
|Sep snow days = 0.03
|Oct snow days = 0.1
|Nov snow days = 1
|Dec snow days = 3
|year snow days = 12
|Jan sun = 139.5
|Feb sun = 144.1
|Mar sun = 189.1
|Apr sun = 246.0
|May sun = 334.8
|Jun sun = 375.0
|Jul sun = 384.4
|Aug sun = 362.7
|Sep sun = 315.0
|Oct sun = 257.3
|Nov sun = 195.0
|Dec sun = 139.5
|year sun =
|Jand sun = 4.5
|Febd sun = 5.1
|Mard sun = 6.1
|Aprd sun = 8.2
|Mayd sun = 10.8
|Jund sun = 12.5
|Juld sun = 12.4
|Augd sun = 11.7
|Sepd sun = 10.5
|Octd sun = 8.3
|Novd sun = 6.5
|Decd sun = 4.5
|yeard sun = 8.4
|source 1 = Pogoda.ru.net<ref name="pogoda">{{cite web
| archiveurl = https://web.archive.org/web/20161206181453/http://www.pogodaiklimat.ru/climate/38927.htm
| archivedate = 6 December 2016
| url = http://www.pogodaiklimat.ru/climate/38927.htm
| title = Weather and Climate - The Climate of Termez
| accessdate = 6 December 2016
| publisher = Weather and Climate (Погода и климат)
| language = Russian}}</ref>
|source 2 = [[Deutscher Wetterdienst]] (sun 1961–1990)<ref name = DWD>
{{cite web
| url = http://www.dwd.de/DWD/klima/beratung/ak/ak_389270_kt.pdf
| title = Klimatafel von Termis (Termez) / Usbekistan
| work = Baseline climate means (1961-1990) from stations all over the world
| publisher = Deutscher Wetterdienst
| language = German
| accessdate = 9 June 2017}}</ref>
|date= May 2012
}}