"ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
'''ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ''', ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ [[ਨੀਤੀ]] ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।<ref>Oxford English Dictionary Second Edition 1989. Second general definition of terrorism: «A policy intended to strike with terror those against whom it is adopted; the employment of methods of intimidation; the fact of terrorizing or condition of being terrorized.»</ref> ਇਸ ਕੋਈ ਐਸੀਅਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜੋਜਿਹੜੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਇਤਫ਼ਾਕਇੱਕਜੁੱਟ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਗਰਜੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾਈਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰਔਖੀ ਹੈ। ਅਗਰਜੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਸ਼ਗਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਖ਼ੌਫ਼ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਿਰਹੇਤ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਇਖ਼ਤਿਆਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਦੇਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ, (ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਹਰ ਮੁਮਕਿਨਸੰਭਵ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇਪੈਮਾਣੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਏ।
 
==ਹਵਾਲੇ==