"ਫ਼ਰਾਂਸੇ ਪਰੇਸੇਰਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
("France Prešeren" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
{{Infobox writer <!-- for more information see [[:Template:Infobox writer/doc]] -->
{{Infobox writer <!-- for more information see [[:Template:Infobox writer/doc]] -->|name=France Prešeren|image=Prešern-Goldenstein.jpg|caption=The 1850 oil portrait of France Prešeren<br/>by the German painter Franz Goldenstein.{{efn-lr|The portrait was the first depiction of the poet and the only one created from the memory of his actual appearance.<ref name="DEDI63">{{cite encyclopedia |url=http://www.dedi.si/dediscina/63-zbirka-portretov-franceta-preserna |title=Zbirka portretov Franceta Prešerna |trans-title=The Collection of Depictions of France Prešeren |encyclopedia=Enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem – DEDI [Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage in Slovenia] |first1=Urška |last1=Šavc |editor1-first=Mateja |editor1-last=Šmid Hribar |editor2-first=Gregor |editor2-last=Golež |editor3-first=Dan |editor3-last=Podjed |editor4-first=Drago |editor4-last=Kladnik |editor5-first=Bojan |editor5-last=Erhartič |editor6-first=Primož |editor6-last=Pavlin |editor7-first=Jerele |editor7-last=Ines |accessdate=31 January 2013 |language=Slovenian}}</ref> After 1900, this depiction served as the pattern for later depictions although its veracity has been doubted.<ref name="DEDI63"/><ref>{{cite web |url=http://www.damirglobocnik.com/books.html |first=Damir |last=Globočnik |title=Prešeren in likovna umetnost |language=Slovenian |trans-title=Prešeren and the Visual Arts |accessdate=31 January 2013}}</ref>}}|birth_date={{birth date|df=yes|1800|12|3}}|birth_place=[[Vrba (Slovenia)|Vrba]], [[Duchy of Carniola|Carniola]], [[Habsburg Monarchy]] (now [[Slovenia]])|death_date={{death date and age|df=yes|1849|2|8|1800|12|3}}|death_place=[[Kranj]], [[Austrian Empire]] (now Slovenia)|occupation=Poet, lawyer|nationality=[[Duchy of Carniola|Carniola]]n, [[Slovenes|Slovene]]|genre=|movement=[[Romantic school|Romanticism]]|notableworks=''[[The Baptism on the Savica]]''<br />''[[O Vrba]]''<br />''[[Sonnets of Misfortune]]''<br />''[[A Wreath of Sonnets]]''<br />''[[Zdravljica]]''|language=Slovene; some in German, too.<br/>The ''Poezije'' collection was translated into French.<ref name="sloveniatimes.com">[http://www.sloveniatimes.com/preseren-s-poems-published-in-bilingual-edition Prešeren's Poems Published in Bilingual Edition], Slovenia Times, 15 August 2013</ref> Individual poems were translated to English, German, Italian, Spanish, Hungarian, Czech, Slovak, Polish, Russian, Ukrainian, Belorussian, Bengali, <br/>as well as to all the languages of former Yugoslavia.<ref name="SloBookAgency"/>|influences=[[Petrarch]], [[Goethe]], [[Schiller]], [[Adam Mickiewicz]], [[Dolce stil novo]], [[Virgil]], [[Valentin Vodnik]], brothers [[August Wilhelm Schlegel|August]] and [[Karl Wilhelm Friedrich Schlegel|Friedrich Schlegel]], [[Luís de Camões]]|influenced=[[Josipina Turnograjska]], [[Josip Stritar]], [[Simon Jenko]], [[Simon Gregorčič]], [[Anton Aškerc]], [[Ivan Cankar]], [[Dragotin Kette]], [[Josip Murn]], [[Oton Župančič]], [[Alojz Gradnik]], [[Edvard Kocbek]], [[France Balantič]], [[Dominik Smole]]|website=}}'''ਫ਼ਰਾਂਸੇ ਪਰੇਸੇਰਨ'''{{efn-lr|In his home village he was also known as '''Ribčev France'''.}} ({{IPA-sl|fɾanˈtsɛ pɾɛˈʃeːɾən|pron|Sl-France Prešeren.oga}}[[File:Loudspeaker.svg|link=File:Sl-France_Prešeren.oga|11x11px]]{{IPA-sl|fɾanˈtsɛ pɾɛˈʃeːɾən|pron|Sl-France Prešeren.oga}}) (2 ਜ 3 ਦਸੰਬਰ 1800{{efn-lr|Although his birth date has been mostly presumed to be 3 December, in 2002 a detailed family tree of the poet's family, published by the ''Slovene Genealogical Society'', put the date of his birth on 2 December, whereas 3 December has been identified by them as the date of his [[baptism]].<ref>{{cite news |first=Mirko |last=Kunčič |newspaper=Slovenske novice [Slovene News] |date=30 December 2002 Genealogy Society}}</ref>}} – 8 ਫਰਵਰੀ 1849) ਇੱਕ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ<ref>{{Cite news|url=http://isllv.zrc-sazu.si/sites/default/files/Juvan_Cop_ref1.pdf|title=Čop in Prešeren ali transfer svetovne književnosti na Kranjsko|last=Juvan|first=Marko|date=5 May 2011|year=2001|location=Ljubljana|language=Slovenian|trans-title=Čop and Prešeren or the Transfer of the World Literature to Carniola|id={{COBISS|ID=32619309}}}}Check date values in: <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;year= / &#x7C;date= mismatch</code> ([[ਮਦਦ:CS1 errors#bad date|help]]) CS1 maint: Unrecognized language ([[:ਸ਼੍ਰੇਣੀ:CS1 maint: Unrecognized language|link]])
| name = ਫ਼ਰਾਂਸੇ ਪਰੇਸੇਰਨ
| image = Prešern-Goldenstein.jpg
| caption = 1850 ਦਾ ਫ਼ਰਾਂਸੇ ਪਰੇਸੇਰਨ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ<br/>ਕ੍ਰਿਤ: ਜਰਮਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਫਰੰਜ਼ ਗੋਲਡਨਸਟਾਈਨ{{efn-lr|The portrait was the first depiction of the poet and the only one created from the memory of his actual appearance.<ref name="DEDI63">{{cite encyclopedia |url=http://www.dedi.si/dediscina/63-zbirka-portretov-franceta-preserna |title=Zbirka portretov Franceta Prešerna |trans-title=The Collection of Depictions of France Prešeren |encyclopedia=Enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem – DEDI [Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage in Slovenia] |first1=Urška |last1=Šavc |editor1-first=Mateja |editor1-last=Šmid Hribar |editor2-first=Gregor |editor2-last=Golež |editor3-first=Dan |editor3-last=Podjed |editor4-first=Drago |editor4-last=Kladnik |editor5-first=Bojan |editor5-last=Erhartič |editor6-first=Primož |editor6-last=Pavlin |editor7-first=Jerele |editor7-last=Ines |accessdate=31 January 2013 |language=Slovenian}}</ref> After 1900, this depiction served as the pattern for later depictions although its veracity has been doubted.<ref name="DEDI63"/><ref>{{cite web |url=http://www.damirglobocnik.com/books.html |first=Damir |last=Globočnik |title=Prešeren in likovna umetnost |language=Slovenian |trans-title=Prešeren and the Visual Arts |accessdate=31 January 2013}}</ref>}}
| birth_date = {{birth date|df=yes|1800|12|3}}
| birth_place = [[ਵਰਬਾ (ਸਲੋਵੇਨੀਆ) | ਵਰਬਾ]], [[ਕਾਨੀਓਲਾਲਾ | ਕਾਰਨੀਓਲਾ]], [[ਹਾਬਸਬਰਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ]] (ਹੁਣ [[ਸਲੋਵੇਨੀਆ]])
| death_date = {{death date and age|df=yes|1849|2|8|1800|12|3}}
| death_place = [[ਕ੍ਰਾਂਜ਼]],[[ਆਸਟ੍ਰੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ]] (ਹੁਣ ਸਲੋਵੇਨੀਆ)
| occupation = ਕਵੀ, ਵਕੀਲ
| nationality = ਕਾਰਨੋਲੀਓਨ, [[ਸਲੋਵੀਨ ਲੋਕ]]
| genre =
| movement = [[ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ (ਕਲਾ)]]
| notableworks = ''[[The Baptism on the Savica]]''<br />''[[O Vrba]]''<br />''[[Sonnets of Misfortune]]''<br />''[[A Wreath of Sonnets]]''<br />''[[Zdravljica]]''
| language = ਸਲੋਵੀਨ; ਕੁਝ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ।<br/>The ''Poezije'' collection was translated into French.<ref name="sloveniatimes.com">[http://www.sloveniatimes.com/preseren-s-poems-published-in-bilingual-edition Prešeren's Poems Published in Bilingual Edition], Slovenia Times, 15 August 2013</ref> Individual poems were translated to English, German, Italian, Spanish, Hungarian, Czech, Slovak, Polish, Russian, Ukrainian, Belorussian, Bengali, <br/>as well as to all the languages of former Yugoslavia.<ref name="SloBookAgency"/>
| influences = [[Petrarch]], [[Goethe]], [[Schiller]], [[Adam Mickiewicz]], [[Dolce stil novo]], [[Virgil]], [[Valentin Vodnik]], brothers [[August Wilhelm Schlegel|August]] and [[Karl Wilhelm Friedrich Schlegel|Friedrich Schlegel]], [[Luís de Camões]]
| influenced = [[Josipina Turnograjska]], [[Josip Stritar]], [[Simon Jenko]], [[Simon Gregorčič]], [[Anton Aškerc]], [[Ivan Cankar]], [[Dragotin Kette]], [[Josip Murn]], [[Oton Župančič]], [[Alojz Gradnik]], [[Edvard Kocbek]], [[France Balantič]], [[Dominik Smole]]
| website =
}}
 
'''ਫ਼ਰਾਂਸੇ ਪਰੇਸੇਰਨ'''{{efn-lr|In his home village he was also known as '''Ribčev France'''.}} ({{IPA-sl|fɾanˈtsɛ pɾɛˈʃeːɾən|pron|Sl-France Prešeren.oga}}[[File:Loudspeaker.svg|link=File:Sl-France_Prešeren.oga|11x11px]]{{IPA-sl|fɾanˈtsɛ pɾɛˈʃeːɾən|pron|Sl-France Prešeren.oga}}) (2 ਜ 3 ਦਸੰਬਰ 1800{{efn-lr|Although his birth date has been mostly presumed to be 3 December, in 2002 a detailed family tree of the poet's family, published by the ''Slovene Genealogical Society'', put the date of his birth on 2 December, whereas 3 December has been identified by them as the date of his [[baptism]].<ref>{{cite news |first=Mirko |last=Kunčič |newspaper=Slovenske novice [Slovene News] |date=30 December 2002 Genealogy Society}}</ref>}} – 8 ਫਰਵਰੀ 1849) ਇੱਕ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ<ref>{{Cite news|url=http://isllv.zrc-sazu.si/sites/default/files/Juvan_Cop_ref1.pdf|title=Čop in Prešeren ali transfer svetovne književnosti na Kranjsko|last=Juvan|first=Marko|date=5 May 2011|year=2001|location=Ljubljana|language=Slovenian|trans-title=Čop and Prešeren or the Transfer of the World Literature to Carniola|id={{COBISS|ID=32619309}}}}Check date values in: <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;year= / &#x7C;date= mismatch</code> ([[ਮਦਦ:CS1 errors#bad date|help]]) CS1 maint: Unrecognized language ([[:ਸ਼੍ਰੇਣੀ:CS1 maint: Unrecognized language|link]])
[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:CS1 errors: dates]]
[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:CS1 maint: Unrecognized language]]</ref> ਸਲੋਵਨ ਕਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕਵੀ ਵਜੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਸਾਰੇ ਸਲੋਵੇਨ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਲੋਵਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। <ref>{{Cite news|url=http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/aktualno/kronika/kliping/feb%202008/3314914.pdf|title=France Prešeren, največji slovenski pesnik|last=Svetina|first=Peter|date=8 February 2008|work=Novice – Slovenski tednik za Koroško|trans-title=France Prešeren, the Greatest Slovene Poet}}{{ਮੁਰਦਾ ਕੜੀ|date=November 2017}}</ref> ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਵਨ ਬੈਲਡ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਵੇਨ ਮਹਾਂਕਾਵਿ। ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਲੋਵੇਨ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕੈਨਨ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ।<ref name="Božič_Zoran">Božič, Zoran (2011).[http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2011%7C5-6%7C3%E2%80%9326 Dejavniki literarne kanonizacije v srednješolskih berilih – na primeru Prešerna (Factors of literary canonisation in high school reading materials – the case of Prešeren)], ''Jezik in slovstvo'', vol.56, 5–6, pp. 3–26 {{COBISS|ID=50591842}}</ref>
 
== ਹਵਾਲੇ ==
{{Reflistਹਵਾਲੇ|2}}