"ਫ਼ਰਾਂਸੇ ਪਰੇਸੇਰਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
| nationality = ਕਾਰਨੋਲੀਓਨ, [[ਸਲੋਵੀਨ ਲੋਕ]]
| genre =
| movement = [[ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ (ਕਲਾ)]]
| notableworks = ''[[The Baptism on the Savica]]''<br />''[[O Vrba]]''<br />''[[Sonnets of Misfortune]]''<br />''[[A Wreath of Sonnets]]''<br />''[[Zdravljica]]''
| language = ਸਲੋਵੀਨ; ਕੁਝ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ।<br/>The ''Poezije'' collection was translated into French.<ref name="sloveniatimes.com">[http://www.sloveniatimes.com/preseren-s-poems-published-in-bilingual-edition Prešeren's Poems Published in Bilingual Edition], Slovenia Times, 15 August 2013</ref> Individual poems were translated to English, German, Italian, Spanish, Hungarian, Czech, Slovak, Polish, Russian, Ukrainian, Belorussian, Bengali, <br/>as well as to all the languages of former Yugoslavia.<ref name="SloBookAgency"/>
| influences = [[ਪੈਟਰਰਾਚ]], [[ਗੋਇਥੇ]], [[ਸ਼ਿਲਰ]], [[ਐਡਮ ਮਿਕੀਵਿਜ]], [[ਡੋਲਿਸ ਸਟਿਲ ਨੋਵੋ]], [[ਵਰਜਿਲ]], [[ਵੈਲਿਨੀਨ ਵੋਡਨੀਕ]], ਭਰਾ [[ਅਗਸਤ ਵਿਲਹੈਲਮ ਸ਼ਲੇਗਲ | ਅਗਸਤ]] ਅਤੇ [[ਕਾਰਲ ਵਿਲਹੈਲਮ ਫਰੀਡ੍ਰਿਕ ਸ਼ਲੇਗਲ | ਫ੍ਰਿਡਰਿਕ ਸ਼ਲੇਗਲ]], [[ਲੁਈਸ ਡੇ ਕੈਮੋਜ਼]]
| influences = [[Petrarch]], [[Goethe]], [[Schiller]], [[Adam Mickiewicz]], [[Dolce stil novo]], [[Virgil]], [[Valentin Vodnik]], brothers [[August Wilhelm Schlegel|August]] and [[Karl Wilhelm Friedrich Schlegel|Friedrich Schlegel]], [[Luís de Camões]]
| influenced = [[ਜੋਸੀਪੀਨਾ ਤੁਰਨੋਗਰਾਜਸਕ ]], [[ਯੋਸੀਪ ਸਟ੍ਰਟਰਾਰ]], [[ਸਿਮੋਨ ਜੇਨਕੋ]], [[ਸਾਈਮਨ ਗ੍ਰੇਗੋਰਿਕ]], [[ਐਂਟੋਨ ਏਸਕੇਰਸ]], [[ਇਵਾਨ ਕੈਂਕਰ]], [[ਡਰੇਗੋਟਿਨ ਕੈਟ]], [[ਜੋਸੀਪ ਮਰਨ]], [[ਓਟਨ ਜ਼ਾਪਾਨਸੀਕ]], [[ਅਲੋਜਜ਼ ਗ੍ਰੈਡਿਨਿਕ]], [[ਐਡਵਰਡ ਕੋਕਬੇਕ]], [[ਫਰਾਂਸ ਬਾਲਨਤੀ]], [[ਡੋਮਿਕ ਸਮੋਲ]]
| influenced = [[Josipina Turnograjska]], [[Josip Stritar]], [[Simon Jenko]], [[Simon Gregorčič]], [[Anton Aškerc]], [[Ivan Cankar]], [[Dragotin Kette]], [[Josip Murn]], [[Oton Župančič]], [[Alojz Gradnik]], [[Edvard Kocbek]], [[France Balantič]], [[Dominik Smole]]
| website =
}}