"ਸਿੱਕਾ (ਪੈਸਾ)" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"Coin" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
("Coin" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
("Coin" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
ਇਕ '''ਸਿੱਕਾ '''ਇਕ ਛੋਟਾ, ਫਲੈਟ, (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਗੋਲ਼ਦਾਰ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਤ ਜਾਂ ਧਾਗੇ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੱਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਿੱਕਾ (ਜਿਵੇਂ ਬਨਾਮ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ) ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਲ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਮਰੂਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਗਰ੍ਸਹੈਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ)।