ਸਿੱਕਾ (ਪੈਸਾ): ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"Coin" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
("Coin" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
("Coin" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਮੈਟਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਟ (ਕਾਨੂੰਨ) ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਮੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ' ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟੋਕਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੈਟਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ. ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ "ਸੱਚੇ ਸਿੱਕੇ" ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ ਹੈ।
 
ਸਿੱਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਫਿਉਰਟ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਤ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਫਿਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਕਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 1-1 9 65 ਯੂਐਸ ਡੈਮ, ਚੌਥਾ, ਅੱਧਾ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਡਾਲਰ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦਸਵੇਂ, ਚੌਥਾ, ਅੱਧ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਤੌਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ, ਅਮਰੀਕਨ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰਵ -1982 ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਨੀ)। {{Reflist|30em}}