ਫ੍ਰੀਸਟਾਇਲ ਕੁਸ਼ਤੀ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"Freestyle wrestling" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
("Freestyle wrestling" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
("Freestyle wrestling" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
</ref>
 
ਖਾਤਮਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ "ਖੂਨ ਦੇ ਗੋਲ" ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੋ ਦੋ ਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਪਚੇਜ ਦੌਰ ਵਿਚ ਘੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਪੀਚੇਜ ਦੌਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋ ਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੇਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹਨ।<ref>{{Cite web|url=http://www.fila-wrestling.com/images/documents/lutte/wr230107.pdf|title=International Wrestling Rules: Greco-Roman Wrestling, Freestyle Wrestling, Women's Wrestling|last=[[International Federation of Associated Wrestling Styles]]|date=2006-12-01|website=pp. 15-16|publisher=[[International Federation of Associated Wrestling Styles|FILA]]|format=PDF|access-date=2008-10-28}}
</ref>
 
ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਜੇਤੂ ਆਪਸ ਚ ਭਿੜਦੇ ਹਨ।<ref>{{Cite web|url=http://www.fila-wrestling.com/images/documents/lutte/wr230107.pdf|title=International Wrestling Rules: Greco-Roman Wrestling, Freestyle Wrestling, Women's Wrestling|last=[[International Federation of Associated Wrestling Styles]]|date=2006-12-01|website=p. 16|publisher=[[International Federation of Associated Wrestling Styles|FILA]]|format=PDF|access-date=2008-10-28}}
</ref>
 
== Notes ==