"ਸਰਜਰੀ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

913 bytes added ,  2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
"Surgery" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
("Surgery" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
("Surgery" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
* '''ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ:''' ਐਂਟੀਪਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਅੰਗ ਜਾਂ ਅੰਕ; castration ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਘੁਸਪੈਠ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਗ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ (ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਲੋਬੀ; ਜਿਗਰ ਕਵੇਰਡੈਂਟ) ਦਾ ਅੰਗ ਜਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕੋਡ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਰੀਪਲੇਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ) ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਨਾਲ ਸੰਮਿਲਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਅੰਗ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਹੈ।
* '''ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੁਆਰਾ''': ਜਦੋਂ ਇਕ ਅੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਗ, ਅੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ (ਦਿਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ), ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਰਜਰੀ (ਪਾਚਨ ਟ੍ਰੈਕਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ), ਅਤੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਰੀ (ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।<br />
* '''ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਮਤਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ:''' ਘਟੀਆ-ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਚੀਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਾਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਲੇ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਪਰੋੋਟਮੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।<br />
 
== ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ==