"ਸਰਜਰੀ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

1,036 bytes added ,  2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
"Surgery" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
("Surgery" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
("Surgery" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
* '''ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ''': ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।<br />
* '''ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ:''' ਐਂਟੀਪਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਅੰਗ ਜਾਂ ਅੰਕ; castration ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਘੁਸਪੈਠ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਗ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ (ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਲੋਬੀ; ਜਿਗਰ ਕਵੇਰਡੈਂਟ) ਦਾ ਅੰਗ ਜਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕੋਡ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਰੀਪਲੇਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ) ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਨਾਲ ਸੰਮਿਲਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਅੰਗ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਹੈ।
* '''ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੁਆਰਾਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ''': ਜਦੋਂ ਇਕ ਅੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਗ, ਅੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ (ਦਿਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ), ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਰਜਰੀ (ਪਾਚਨ ਟ੍ਰੈਕਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ), ਅਤੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਰੀ (ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।<br />
* '''ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਮਤਾ ਦੀਦੇ ਦਰਆਧਾਰ ਨਾਲਤੇ:''' ਘਟੀਆ-ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਚੀਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਾਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਲੇ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਪਰੋੋਟਮੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।<br />
* '''ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ:''' ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਪੀਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੁਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ [[ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ]] ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। '''ਰੋਬਿਟ ਸਰਜਰੀ''' ਸਰਜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾ ਵਿੰਚੀ ਜਾਂ ਜ਼ੂਸ ਸਰਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ।<br />
 
== ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ==