ਜਿੰਦਰਾ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ): ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"Lock (security device)" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
("Lock (security device)" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
("Lock (security device)" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
 
=== ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੁੰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਲੇ ===
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਲਾਕ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਆਰੀ ਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਿੰਨ ਅਤੇ ਗਿਛਾਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਾਲੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਚੂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 
== References ==