"ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
("Washing machine" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
No edit summary
[[ਤਸਵੀਰ:LGwashingmachine.jpg|thumb|ਇਕ ਆਮ ਫਰੰਟ-ਲੋਡਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ<br />]]
'''ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ''' (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: '''washing machine; '''ਲਾਂਡਰੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਵਾੱਸ਼ਰ) ਇਕ ਧੋਣ ਵਾਲੀਅਜਿਹੀ [[ਮਸ਼ੀਨ]] ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੱਪੜੇਸੁੱਕੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਲਪਕ ਸਫ਼ਾਈ ਤਰਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਾਂ ਅਲਟਰਨੇਸਨ ਕਲੀਨਰ ਧੋਣ ਲਈਵਾਲਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁੱਕੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਲਪਕ ਸਫ਼ਾਈ ਤਰਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਾਂ ਅਲਟਰਨੇਸਨ ਕਲੀਨਰ
ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 
== ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਧੋਣਾ ==