"ਵਲੇਰੀ ਖਾਰਲਾਮੋਵ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
|-
| 1967–68
| CSKA Moscowਮਾਸਕੋ
| ਸੋਵੀਅਤ
| Soviet
| 15
| 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1968–69
| CSKA Moscowਮਾਸਕੋ
| ਸੋਵੀਅਤ
| Soviet
| 42
| 37
|-
| 1969–70
| CSKA Moscowਮਾਸਕੋ
| ਸੋਵੀਅਤ
| Soviet
| 33
| 33
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1970–71
| CSKA Moscowਮਾਸਕੋ
| ਸੋਵੀਅਤ
| Soviet
| 34
| 40
|-
| 1971–72
| CSKA Moscowਮਾਸਕੋ
| ਸੋਵੀਅਤ
| Soviet
| 31
| 24
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1972–73
| CSKA Moscowਮਾਸਕੋ
| ਸੋਵੀਅਤ
| Soviet
| 27
| 19
|-
| 1973–74
| CSKA Moscowਮਾਸਕੋ
| ਸੋਵੀਅਤ
| Soviet
| 26
| 20
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1974–75
| CSKA Moscowਮਾਸਕੋ
| ਸੋਵੀਅਤ
| Soviet
| 31
| 15
|-
| 1975–76
| CSKA Moscowਮਾਸਕੋ
| ਸੋਵੀਅਤ
| Soviet
| 34
| 18
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1976–77
| CSKA Moscowਮਾਸਕੋ
| ਸੋਵੀਅਤ
| Soviet
| 21
| 18
|-
| 1977–78
| CSKA Moscowਮਾਸਕੋ
| ਸੋਵੀਅਤ
| Soviet
| 29
| 18
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1978–79
| CSKA Moscowਮਾਸਕੋ
| ਸੋਵੀਅਤ
| Soviet
| 41
| 22
|-
| 1979–80
| CSKA Moscowਮਾਸਕੋ
| ਸੋਵੀਅਤ
| Soviet
| 41
| 16
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1980–81
| CSKA Moscowਮਾਸਕੋ
| ਸੋਵੀਅਤ
| Soviet
| 30
| 9
| 14
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Sovietਸੋਵੀਅਤ totalsਕੁੱਲ
! 438
! 293
=== ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ===
{| class="wikitable" style="width: 30em; margin-bottom: 10px;"
! ਅਵਾਰਡ
! Award
! ਸਾਲ
! Year
|-
| Merited Master of Sport