"ਓਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
{{Infobox university
{{Infobox university|name=Osmania University|native_name=|native_name_lang=|image=Osmania University Logo.png|image_size=|image_alt=|caption=|latin_name=|other_name=<!--or, other_names-->|former_name=<!--or, former_names-->|motto=|motto_lang=|mottoeng=Lead us from Darkness to Light.|type=Public|established=1918<!-- {{start date|df=yes|YYYY}} -->|closed=<!-- {{end date|df=yes|YYYY}} -->|founder=|parent=|affiliation=[[University Grants Commission (India)|UGC]]|religious_affiliation=|academic_affiliation=|endowment=|budget=|officer_in_charge=|chairman=|chairperson=|chancellor=|president=|vice-president=|superintendent=|provost=|vice_chancellor=S. Ramachandram|rector=|principal=|dean=|director=|head_label=|head=|academic_staff=|administrative_staff=|students=|undergrad=|postgrad=|doctoral=|other=|address=<!-- Please discuss before using -->|city=[[Hyderabad]]|state=[[Telangana]]|province=|country=India|postcode=<!--or, postalcode or zipcode-->|coordinates=<!-- {{Coord}} -->|campus=Urban|language=|free_label=|free=|colors=<!--or, colours= -->|athletics=|sports=|athletics_nickname=<!--or, sports_nickname= -->|mascot=<!--or, mascots= -->|sporting_affiliations=|website=<!-- {{URL|www.osmania.ac.in}} -->|logo=|logo_size=|logo_alt=|footnotes=}}'''ਓਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ''', ਸਥਿਤ [[ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਭਾਰਤ]], ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1918 ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ - ਨਵਾਬ ਸਰਵਰ ਜੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, [[ਨਵਾਬ ਮੀਰ ਓਸਮਾਨ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ]] ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤ [[ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ|ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਜ਼ਾਮ]] ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। <ref>{{Cite news|url=http://www.osmania.ac.in/InfoAct/Item01.pdf|title=H.E.H. Nizam Mir Osman Ali Khan|access-date=2012-08-21}}</ref><ref>[http://www.oucde.ac.in/abcde00.htm History] oucde.ac.in</ref><ref>{{Cite news|url=http://insaindia.org/detail.php?id=n93-1132|title=INSA|access-date=2012-08-21|publisher=Insaindia.org}}</ref> ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ [[ਉਰਦੂ]] ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ।
| name = ਓਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
| native_name =
| native_name_lang =
| image = Osmania University Logo.png
| image_size =
| image_alt =
| caption =
| latin_name =
| other_name = <!--or, other_names-->
| former_name = <!--or, former_names-->
| motto =
| motto_lang =
| mottoeng = ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ
| type = ਪਬਲਿਕ
| established = 1918<!-- {{start date|df=yes|YYYY}} -->
| closed = <!-- {{end date|df=yes|YYYY}} -->
| founder =
| parent =
| affiliation = [[ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਭਾਰਤ) | ਯੂਜੀਸੀ]]
| religious_affiliation =
| academic_affiliation =
| endowment =
| budget =
| officer_in_charge =
| chairman =
| chairperson =
| chancellor =
| president =
| vice-president =
| superintendent =
| provost =
| vice_chancellor = ਐਸ ਰਾਮਚੰਦਰਨਮ
| rector =
| principal =
| dean =
| director =
| head_label =
| head =
| academic_staff =
| administrative_staff =
| students =
| undergrad =
| postgrad =
| doctoral =
| other =
| address = <!-- Please discuss before using -->
| city = [[ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਭਾਰਤ]]
| state = [[ਤੇਲੰਗਾਨਾ]]
| province =
| country = ਭਾਰਤ
| postcode = <!--or, postalcode or zipcode-->
| coordinates = <!-- {{Coord}} -->
| campus = ਸ਼ਹਿਰੀ
| language =
| free_label =
| free =
| colors = <!--or, colours= -->
| athletics =
| sports =
| athletics_nickname = <!--or, sports_nickname= -->
| mascot = <!--or, mascots= -->
| sporting_affiliations =
| website = <!-- {{URL|www.osmania.ac.in}} -->
| logo =
| logo_size =
| logo_alt =
| footnotes =
}}
{{Infobox university|name=Osmania University|native_name=|native_name_lang=|image=Osmania University Logo.png|image_size=|image_alt=|caption=|latin_name=|other_name=<!--or, other_names-->|former_name=<!--or, former_names-->|motto=|motto_lang=|mottoeng=Lead us from Darkness to Light.|type=Public|established=1918<!-- {{start date|df=yes|YYYY}} -->|closed=<!-- {{end date|df=yes|YYYY}} -->|founder=|parent=|affiliation=[[University Grants Commission (India)|UGC]]|religious_affiliation=|academic_affiliation=|endowment=|budget=|officer_in_charge=|chairman=|chairperson=|chancellor=|president=|vice-president=|superintendent=|provost=|vice_chancellor=S. Ramachandram|rector=|principal=|dean=|director=|head_label=|head=|academic_staff=|administrative_staff=|students=|undergrad=|postgrad=|doctoral=|other=|address=<!-- Please discuss before using -->|city=[[Hyderabad]]|state=[[Telangana]]|province=|country=India|postcode=<!--or, postalcode or zipcode-->|coordinates=<!-- {{Coord}} -->|campus=Urban|language=|free_label=|free=|colors=<!--or, colours= -->|athletics=|sports=|athletics_nickname=<!--or, sports_nickname= -->|mascot=<!--or, mascots= -->|sporting_affiliations=|website=<!-- {{URL|www.osmania.ac.in}} -->|logo=|logo_size=|logo_alt=|footnotes=}}'''ਓਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ''', ਸਥਿਤ [[ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਭਾਰਤ]], ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1918 ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ - ਨਵਾਬ ਸਰਵਰ ਜੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, [[ਨਵਾਬ ਮੀਰ ਓਸਮਾਨ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ]] ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤ [[ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ|ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਜ਼ਾਮ]] ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। <ref>{{Cite news|url=http://www.osmania.ac.in/InfoAct/Item01.pdf|title=H.E.H. Nizam Mir Osman Ali Khan|access-date=2012-08-21}}</ref><ref>[http://www.oucde.ac.in/abcde00.htm History] oucde.ac.in</ref><ref>{{Cite news|url=http://insaindia.org/detail.php?id=n93-1132|title=INSA|access-date=2012-08-21|publisher=Insaindia.org}}</ref> ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ [[ਉਰਦੂ]] ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ।
 
2012 ਤਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 3,700 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।<ref>{{Cite news|url=http://ibnlive.in.com/news/osmania-tells-foreign-students-to-keep-off-drugs/286849-62-131.html|title=Hyderabad: Osmania University tells foreign students to keep off drugs|access-date=2012-09-01|publisher=ibnlive.in.com}}</ref>  ਓ ਯੂ [[ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ]] ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ, ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਓਸਮਾਨੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਕ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। <ref>{{Cite web|url=http://osmaniamedicalcollege.org/about-omc/|title=About OMC|publisher=Osmania Medical College|access-date=3 October 2013}}</ref>