"ਸੰਪੱਤੀ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

26 bytes added ,  3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਛੋ
ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
("Property" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
ਛੋNo edit summary
'''ਸੰਪੱਤੀ''', ਸੰਪੂਰਨਪੂਰਬੀ ਰੂਪਅਤੇ ਵਿੱਚਪੱਛਮੀ ਉਹ ਸਮਾਜਾਂ ਜੋਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇਜਾਇਦਾਦ/sMp~qI ਚੀਜ਼ਦੀ ਨਾਲਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇਸੰਗਠਨ ਭਾਵੇਂਅਤੇ ਇਹਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜੀਵਣ ਚੀਜ਼ਲਈ ਦੇਇਕ ਇੱਕਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।ਵਿਚ ਇਸਹੋ ਲੇਖਰਹੀ ਦੇਹੈ। ਸੰਦਰਭਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ,ਸ਼ਬਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕਅਰਥ, ਜਾਂਇਸ ਇੱਕਨਾਲ ਤੋਂਸਬੰਧਤ ਵੱਧਹੋਰ ਹਿੱਸੇਵਿਚਾਰਾਂ (ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ)ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂਜਿਸ ਕਿਨੂੰ ਕਿਸੇ"ਇਕਾਈ" ਵਿਅਕਤੀਜਾਂ ਦੀ"ਰਿਜ਼ਰਵ", ਜਾਇਦਾਦ"domus" ਦੀਅਤੇ ਭੌਤਿਕ"ਸਵਾਮੀ" ਹੋਵੇ(ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਾਇਟੋਰ) ਜਾਂਵਰਗੇ ਇਸਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਕੀਤਾ ਦੇ ਰੂਪਗਿਆ ਵਿੱਚ।ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣ, ਬਦਲਣ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਾਏ, ਮੌਰਗੇਜ, ਪੈੱਨ, ਵੇਚਣ, ਬਦਲੀ ਕਰਨ, ਬਦਲੀ ਕਰਨ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।<ref name="businessdict">{{Citation|title=property definition|url=http://www.businessdictionary.com/definition/property.html}}</ref><ref name="americanheritagedict">{{Citation|title=American Heritage Dictionary|url=http://www.bartleby.com/cgi-bin/texis/webinator/sitesearch?FILTER=col61&query=property&x=0&y=0|contribution=property}}</ref><ref name="wordnet">{{Citation|title=WordNet|url=http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=property&sub=Search+WordNet&o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&h=|contribution=property|access-date=2010-06-19|accessdate=2010-06-19}}</ref> 
 
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਹਨ: ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ, ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਇਦਾਦ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)<ref>{{Cite book|title=Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century|last=Gregory|first=Paul R.|last2=Stuart|first2=Robert C.|publisher=Houghton Mifflin|year=2003|isbn=0618261818|location=Boston|pages=27|quote=There are three broad forms of property ownership-private, public, and collective (cooperative).}}</ref>
1,234

edits