"ਮੁਖਤਿਅਾਰਨਾਮਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
{{Refimprove|}}
[[ਤਸਵੀਰ:Power_of_attorney.jpg|thumb|ਮੁਖਤਿਅਾਰਨਾਮਾ]]
'''ਮੁਖਤਿਅਾਰਨਾਮਾ '''ੲਿੱਕ ਲਿਖਤ [[ਦਸਤਾਵੇਜ਼]] ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋੲੀ [[ਵਿਅਕਤੀ]] ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ [[ਵਿਅਕਤੀ]] ਨੂੰ ੳੁਸਦੇ [[ਨਿੱਜੀ]] ਮਾਮਲਿਆਂ, [[ਕਾਰੋਬਾਰ]] ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ [[ਕਾਨੂੰਨ|ਕਾਨੂੰਨੀ]] ਮਾਮਲਿਆਂ ੳੁਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਰਸਾਉਣ ਜਾਂ [[ਕੰਮ (ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ)|ਕੰਮ]] ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ [[ਹੱਕ|ਅਧਿਕਾਰ]] ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸਨੂੰ ੲਿਹ [[ਅਧਿਕਾਰ]] ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ੳੁਸਨੂੰ ਮੁਖਤਿਅਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।