"ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Nareshit666" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

28bytes ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Nareshit666 ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Abby313 ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ: Automatically moved page while renaming the user "Nareshit666" to "Abby313"
(28bytes ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Nareshit666 ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:Abby313 ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ: Automatically moved page while renaming the user "Nareshit666" to "Abby313")
ਟੈਗ: New redirect
 
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)
1

edit