ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦਲ

Joined 29 ਦਸੰਬਰ 2018
ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
("ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦਲ" ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
ਟੈਗ: ਮੋਬਾਈਲੀ ਸੋਧ ਮੋਬਾਈਲੀ ਵੈੱਬ ਸੋਧ
 
No edit summary
ਟੈਗ: ਮੋਬਾਈਲੀ ਸੋਧ ਮੋਬਾਈਲੀ ਵੈੱਬ ਸੋਧ
 
* ਨਾਂ - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ
* ਈ-ਮੇਲ - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤਹੁੰਦਲ@ਪਤਾ.ਭਾਰਤ