"ਅਮਿਤੋਜ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
(ਵਧਾਇਆ)
*[https://www.youtube.com/watch?v=W3dRB_PAMmU| ਕਵਿਤਾ "ਕੱਚ ਦੇ ਗਿਲਾਸ " ਕਵੀ :- ਅਮਿਤੋਜ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ :-ਅਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ]
*[https://www.facebook.com/imsatpal/videos/2324835494511420/ ਅਮਿਤੋਜ ਦੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ]
==ਹਵਾਲੇ==