"ਸ਼ਾਂਤੀਨਾਥ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

(ਨਵਾਂ ਵਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ)
 
ਟੈਗ: ਮੋਬਾਈਲੀ ਸੋਧ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਸੋਧ ਐਂਡਰੌਇਡ ਐਪ ਦੀ ਸੋਧ
 
ਤਪੱਸਿਆ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇੰਹੋਨੇ ਜਿਏਸ਼ਠ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਚੌਦੇਂ ਤਿੱਥ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ।  ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਛਦਮਸਥ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਨਾਥ ਨੇ ਪੌਸ਼ ਸ਼ੁਕਲ  ਨੌਮੀ ਨੂੰ ‘ਕੈਵਲਿਅ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ।  ਜਿਏਸ਼ਠ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਤਰਯੋਦਸ਼ੀ  ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਮੇਦ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਨਾਥ ਨੇ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
==ਹਵਾਲੇ==
{{ਹਵਾਲੇ}}
[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜੈਨ ਧਰਮ]]