"ਮੌਡਿਊਲ:ChartColors/doc" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"Used by '''{{tl|ChartColors}}''' and '''{{tl|ChartColorLegends}}''' To translate or review the translation of the module to your language, edit carefu..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("Used by '''{{tl|ChartColors}}''' and '''{{tl|ChartColorLegends}}''' To translate or review the translation of the module to your language, edit carefu..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
 
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)