"ਮੌਡਿਊਲ:ComplForColorModules" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"local p = {} local TNTT = require "Module:TNTTools" local I18n = 'ComplForColorModules' --local MoreOneNoData = "Found 2 legends of \"Value not assi..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("local p = {} local TNTT = require "Module:TNTTools" local I18n = 'ComplForColorModules' --local MoreOneNoData = "Found 2 legends of \"Value not assi..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
 
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)