"ਮੌਡਿਊਲ:ComplForColorModules/doc" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"This module is used by '''Module:BrewerColors''' and '''Module:ChartColors'''. To translate or review the translation of the module to your la..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("This module is used by '''Module:BrewerColors''' and '''Module:ChartColors'''. To translate or review the translation of the module to your la..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
 
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)