"ਫਰਮਾ:Medical cases chart/Bar colors" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"{{#switch:{{{1}}}|1=Black<!--deaths-->|2=SkyBlue<!--recoveries-->|3=Tomato<!--cases or altlbl1-->|4=Gold<!--altlbl2-->|5=OrangeRed<!--altlbl3-->}}" ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("{{#switch:{{{1}}}|1=Black<!--deaths-->|2=SkyBlue<!--recoveries-->|3=Tomato<!--cases or altlbl1-->|4=Gold<!--altlbl2-->|5=OrangeRed<!--altlbl3-->}}" ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
 
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)