"ਉੱਤਰ-ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ   ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
 
ਭਾਵ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ   ਹੈ।  ਉਤਰ-ਆਧੂਨਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੲੀ ‌ਚਿੰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ  ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਕ ਹੈ।  ਉੱਤਰ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ, ਉੱਤਰ ਆੁਨਿਕ, ਉੱਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਉੱਤਰ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਲਗਪਗ 15-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ [[Tel:196070|1960-70]] ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਆਕਾਰ ਗਹਿਣ ਕਰ ਲਗ ਗਿਆ ਸੀ।
 
=== ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ===