ਨੌਮੁਲ ਪਰਬਹਅਕਰ ਗੋਉਧ

Joined 28 ਜੂਨ 2015
ਛੋ
ਨੌਮੁਲ ਪਰਬਹਅਕਰ ਗੋਉਧ
ਛੋNo edit summary
ਛੋ (ਨੌਮੁਲ ਪਰਬਹਅਕਰ ਗੋਉਧ)
10. नॉ मुल प्रभाकर् गोउड् : [[Marathi]]
 
11. નોમુરાनॉ પ્રભાકરमुल સોનુંप्रभाकर् गोउड् : [[Gujarathi]]
 
12. ନୌମୁଲା ପରାବହାକାର ଗୋୁଧକୁ : [[Odisha]]
* https://or.wikipedia.org/s/te3 [[ఒరియా]].
* https://pa.wikipedia.org/wiki/%E0%A8%B5%E0%A8%B0%E0%A8%A4%E0%A9%8B%E0%A8%82%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0:%E0%A8%A8%E0%A9%8C%E0%A8%AE%E0%A9%81%E0%A8%B2_%E0%A8%AA%E0%A8%B0%E0%A8%AC%E0%A8%B9%E0%A8%85%E0%A8%95%E0%A8%B0_%E0%A8%97%E0%A9%8B%E0%A8%89%E0%A8%A7 [[పంజాబీ]].
* https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%AD%E0%AB%8D%E0%AA%AF:%E0%AA%AA%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%95_%E0%AA%97%E0%AB%8C%E0%AA%A1_%E0%AA%A8%E0%AB%8B%E0%AA%AC%E0%AA%B2%E0%AA%AE [[గుజరాతీ]]
 
* https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%A1%E0%B1%81%E0%B0%95%E0%B0%B0%E0%B0%BF:%E0%B0%A8%E0%B1%8B%E0%B0%AE%E0%B1%81%E0%B0%B2_%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%AD%E0%B0%BE%E0%B0%95%E0%B0%B0%E0%B1%8D_%E0%B0%97%E0%B1%8C%E0%B0%A1%E0%B1%8D [[తెలుగు]].