"ਕੁਆਂਟਮ ਹੈਡ੍ਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
{{Distinguish|ਕੁਆਂਟਮ ਹਾਇਡ੍ਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ}}
{{refimprove|date=August 2016}}
== ਹਵਾਲੇ ==
{{Reflist}}
 
{{Quantum field theories}}
 
[[Category:ਕਣ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ]]
[[Category:ਕੁਆਂਟਮ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ]]
[[Category:ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ]]
[[Category:ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ]]