ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

#WLF
(#WLF)
(#WLF)
File:Jaliawala bagh park 04.jpg|ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਪਾਰਕ
File:Jaliawala bagh park 05.jpg|ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ
File:Jaliawala bagh park 09.jpg|ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਪਾਰਕ
</gallery>