"ਬੇਲਾਰੂਸ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

#WLF
(#WLF)
(#WLF)
 
File:Country dolls in Belarus. Some strange persons.jpg|ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ,ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਵਿਅਕਤੀ
File:Kupalskaye Kola. Dancing around the fire.jpg|ਕੁਪਲਸਕੇ ਕੋਲਾ,ਅੱਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੱਚਣਾ
File:Чучело зимы горит (2).jpg|ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ
 
</gallery>
1,597

edits