"ਅਲਬਾਨੀਆ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

 
==ਭਾਗ==
ਅਲਬਾਨਿਆ ੩੬ ਪ੍ਰਭਾਗੋਂਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚਵਿਚ ਵਿਭਕਤਵੰਡਿਆ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਬਾਨਿਆ ਵਿੱਚ ਰੇਥੇ ( rrethe ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੀਰਾਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਇਹ ਭਾਗ ਹਨ :
* [[ਬੇਰਾਤ]] ( Berat )
* [[ਬੁਲਕੀਜ]] ( Bulqize )