ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਛੋ (→‎top: clean up ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ AWB)
No edit summary
{{under construction}}
[[File:Hahnemann.jpg|thumb|right|ਸੈਮਿਊਲ ਹਾਨੇਮਾਨ]]
ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਕ ਛੂਤ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।<ref name=Tuomela>{{cite book |author=Tuomela, R|authorlink=Raimo Tuomela |veditors=Pitt JC, Marcello P |doi=10.1007/978-94-009-3779-6_4 |series=Boston Studies in the Philosophy of Science |volume=98 |year=1987 |pages=83–101 |publisher=Springer |chapter=Chapter 4: Science, Protoscience, and Pseudoscience |title=Rational Changes in Science: Essays on Scientific Reasoning |isbn=978-94-010-8181-8}}</ref><ref name=Smith2012>{{cite journal |author=Smith K |title=Homeopathy is Unscientific and Unethical |journal=Bioethics |volume=26 |issue=9 |doi=10.1111/j.1467-8519.2011.01956.x|pages=508–12 |year=2012}}</ref><ref name=Ladyman>{{cite book |author=Ladyman J |veditors=Pigliucci M, Boudry M |year=2013 |pages=48–49 |publisher=University of Chicago Press |chapter=Chapter 3: Towards a Demarcation of Science from Pseudoscience |title=Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem |quote=Yet homeopathy is a paradigmatic example of pseudoscience. It is neither simply bad science nor science fraud, but rather profoundly departs from scientific method and theories while being described as scientific by some of its adherents (often sincerely). |isbn=978-0-226-05196-3}}</ref><ref name=Baran2014>{{cite book |vauthors=Baran GR, Kiana MF, Samuel SP |journal=Healthcare and Biomedical Technology in the 21st Century |publisher=Springer |year=2014 |pages=19–57 |title=Chapter 2: Science, Pseudoscience, and Not Science: How Do They Differ? |doi=10.1007/978-1-4614-8541-4_2 |isbn=978-1-4614-8540-7 |quote=within the traditional medical community it is considered to be quackery|chapter=Science, Pseudoscience, and Not Science: How Do They Differ? }}</ref> ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਲੇਸਬੋ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।<ref name="pmid12492603">{{cite journal |last1=Ernst |first1=E. |authorlink=Edzard Ernst|title=A systematic review of systematic reviews of homeopathy |journal=British Journal of Clinical Pharmacology |volume=54 |issue=6 |pages=577–82 |year=2002 |pmid=12492603 |pmc=1874503 |doi=10.1046/j.1365-2125.2002.01699.x}}</ref><ref name="shang">{{cite journal |last1=Shang |first1=Aijing |last2=Huwiler-Müntener |first2=Karin |last3=Nartey |first3=Linda |last4=Jüni |first4=Peter |last5=Dörig |first5=Stephan |last6=Sterne |first6=Jonathan AC |last7=Pewsner |first7=Daniel |last8=Egger |first8=Matthias |title=Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy |journal=The Lancet |volume=366 |pages=726–32 |year=2005 |doi=10.1016/S0140-6736(05)67177-2 |pmid=16125589 |issue=9487}}</ref><ref name=inquiry_4504>{{cite web |date=February 22, 2010 |title=Evidence Check 2: Homeopathy – Science and Technology Committee |publisher=[[House of Commons of the United Kingdom|British House of Commons]] Science and Technology Committee |url=https://publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/45/4504.htm |accessdate=April 5, 2014 }}</ref>
'''ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ''' ਜਾਂ '''ਹੋਮੋਪੈਥੀ''', ਇੱਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਚਿਕਿਤ‍ਸਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਨ‍ਮਦਾਤਾ [[ਸੈਮੂਅਲ ਹੈਨੇਮੈਨ|ਸੈਮਿਊਲ ਹਾਨੇਮਾਨ]] ਹੈ। ਇਹ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 
Homeopathy is not a plausible system of treatment, as its dogmas about how drugs, illness, the human body, liquids and solutions operate are contradicted by a wide range of discoveries across biology, psychology, physics and chemistry made in the two centuries since its invention.<ref name="shang">{{cite journal |last1=Shang |first1=Aijing |last2=Huwiler-Müntener |first2=Karin |last3=Nartey |first3=Linda |last4=Jüni |first4=Peter |last5=Dörig |first5=Stephan |last6=Sterne |first6=Jonathan AC |last7=Pewsner |first7=Daniel |last8=Egger |first8=Matthias |title=Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy |journal=The Lancet |volume=366 |pages=726–732 |year=2005 |doi=10.1016/S0140-6736(05)67177-2 |pmid=16125589 |issue=9487}}</ref><ref name="ernst-skeptical-inquirer">{{cite journal | url= http://www.csicop.org/si/show/homeopathy_a_critique_of_current_clinical_research | title= Homeopathy: a critique of current clinical research | last=Ernst |first=E. | journal= [[Skeptical Inquirer]] |date= December 2012 |volume=36 |issue= 6}}</ref><ref>{{cite web | url= http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryandalternativemedicine/pharmacologicalandbiologicaltreatment/homeopathy |title= Homeopathy |publisher= American Cancer Society |accessdate= October 12, 2014}}</ref><ref name=inquiry_cfm>UK Parliamentary Committee Science and Technology Committee - [http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology-committee/inquiries/homeopathy-/ "Evidence Check 2: Homeopathy"]</ref><ref name=GrimesFACT>{{cite journal | last1 = Grimes | first1 = D. R. | title = Proposed mechanisms for homeopathy are physically impossible | journal = Focus on Alternative and Complementary Therapies | volume = 17 | issue = 3 | pages = 149–155 | year = 2012 | pmid = | pmc = | doi = 10.1111/j.2042-7166.2012.01162.x }}</ref><ref name=EASAC2017>{{cite web|url=http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/EASAC_Homepathy_statement_web_final.pdf|title=Homeopathic products and practices: assessing the evidence and ensuring consistency in regulating medical claims in the EU|date=September 2017|work=European Academies' Science Advisory Council|page=1|accessdate=1 October 2017|quote=... we agree with previous extensive evaluations concluding that there are no known diseases for which there is robust, reproducible evidence that homeopathy is effective beyond the placebo effect.}}</ref> Although some [[clinical trial]]s produce positive results,<ref name="pmid10853874">{{cite journal |last1=Cucherat |first1=M |last2=Haugh |first2=MC |last3=Gooch |first3=M |last4=Boissel |first4=JP |title=Evidence of clinical efficacy of homeopathy. A meta-analysis of clinical trials. HMRAG. Homeopathic Medicines Research Advisory Group |journal=European journal of clinical pharmacology |volume=56 |issue=1 |pages=27–33 |year=2000 |doi=10.1007/s002280050716|pmid=10853874}}</ref><ref name="Caulfield2005">{{cite journal |last1=Caulfield |first1=Timothy |last2=Debow |first2=Suzanne |title=A systematic review of how homeopathy is represented in conventional and CAM peer reviewed journals |journal=BMC Complementary and Alternative Medicine |volume=5 |page=12 |year=2005 |pmid=15955254 |pmc=1177924 |doi=10.1186/1472-6882-5-12}}</ref> multiple [[systematic review]]s have indicated that this is because of chance, flawed research methods, and [[reporting bias]]. Continued homeopathic practice, despite the evidence that it does not work, has been criticized as unethical because it discourages the use of effective treatments,<ref name="unethical">{{cite journal | last1 = Shaw | first1 = DM | title = Homeopathy is where the harm is: Five unethical effects of funding unscientific 'remedies' | journal = Journal of Medical Ethics | volume = 36 | issue = 3 | pages = 130–131 | year = 2010 | pmid = 20211989 | pmc = | doi = 10.1136/jme.2009.034959 }}</ref> with the [[World Health Organisation|World Health Organization]] warning against using homeopathy to try to treat severe diseases such as [[HIV]] and [[malaria]].<ref>{{cite journal |last=Mashta |first=O |title= WHO warns against using homoeopathy to treat serious diseases |journal=BMJ |date=August 24, 2009 |volume=339 |issue=aug24 2 |pages= b3447–b3447 |doi= 10.1136/bmj.b3447 }}</ref> The continued practice of homeopathy, despite a lack of evidence of [[efficacy]],<ref name="shang"/><ref name="pmid12492603">{{cite journal |last1=Ernst |first1=E. |authorlink=Edzard Ernst|title=A systematic review of systematic reviews of homeopathy |journal=British Journal of Clinical Pharmacology |volume=54 |issue=6 |pages=577–82 |year=2002 |pmid=12492603 |pmc=1874503 |doi=10.1046/j.1365-2125.2002.01699.x}}</ref><ref name="pmid1825800">{{cite journal |last1=Kleijnen |first1=J |last2=Knipschild |first2=P |last3=Ter Riet |first3=G |title=Clinical trials of homoeopathy |journal=BMJ |volume=302 |issue=6772 |pages=316–23 |year=1991 |pmid=1825800 |pmc=1668980 |doi=10.1136/bmj.302.6772.316}}</ref> has led to it being characterized within the scientific and medical communities as nonsense,<ref name="Walport-Nonsense">{{cite web |url= http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/10003680/Homeopathy-is-nonsense-says-new-chief-scientist.html |title= Homeopathy is nonsense, says new chief scientist | work=[[The Daily Telegraph]] | date=April 18, 2013 | accessdate= September 9, 2013}}</ref> [[quackery]],<ref name=Baran2014>{{cite book |vauthors=Baran GR, Kiana MF, Samuel SP |work=Healthcare and Biomedical Technology in the 21st Century |publisher=Springer |year=2014 |pages=19–57 |title=Chapter 2: Science, Pseudoscience, and Not Science: How Do They Differ? |doi=10.1007/978-1-4614-8541-4_2 |isbn=978-1-4614-8540-7 |url=https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-8541-4_2/fulltext.html |quote=within the traditional medical community it is considered to be quackery}}</ref><ref name=Ladyman>{{cite book |author=Ladyman J |veditors=Pigliucci M, Boudry M |year=2013 |pages=48–49 |publisher=University of Chicago Press |chapter=Chapter 3: Towards a Demarcation of Science from Pseudoscience |title=Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem |quote=Yet homeopathy is a paradigmatic example of pseudoscience. It is neither simply bad science nor science fraud, but rather profoundly departs from scientific method and theories while being described as scientific by some of its adherents (often sincerely). |isbn=978-0-226-05196-3}}</ref><ref name=Ladyman/><ref name=oxcompus>{{cite book |title= The Oxford companion to United States history |isbn= 9780195082098 |url= https://books.google.com/books?id=SgtyKzBes6QC&lpg=PA630&pg=PA630#v=snippet&f=false |author=Paul S. Boyer |accessdate= January 15, 2013 |quote= After 1847, when regular doctors organized the American Medical Association (AMA), that body led the war on "quackery", especially targeting dissenting medical groups such as homeopaths, who prescribed infinitesimally small doses of medicine. Ironically, even as the AMA attacked all homeopathy as quackery, educated homeopathic physicians were expelling untrained quacks from their ranks.}}</ref> and a sham.<ref name=aaci>{{cite web|url=http://www.aacijournal.com/content/7/1/14 |accessdate=January 15, 2013 |quote=Within the non-CAM scientific community, homeopathy has long been viewed as a sham |title=Supported by science?: What Canadian naturopaths advertise to the public}}</ref>
1,293

edits