"ਬੇਲਾਰੂਸ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

thumb|200px|right|ਬੇਲਾਰੂਸ ਦਾ ਝੰਡਾ [[Belarus coa.png |thumb|200px|right|ਬੇਲਾਰੂਸ ਦਾ ਨਿ... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ
(thumb|200px|right|ਬੇਲਾਰੂਸ ਦਾ ਝੰਡਾ [[Belarus coa.png |thumb|200px|right|ਬੇਲਾਰੂਸ ਦਾ ਨਿ... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)