"ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"Knowledge management" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
("Knowledge management" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
("Knowledge management" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
ਕਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ; ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।<ref name="51PPH">{{Cite book|title=Organizational Behaviour|last=Langton Robbins|first=N. S.|publisher=Pearson Prentice Hall|year=2006|edition=Fourth Canadian|location=Toronto, Ontario}}</ref> ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, [[ਥਿਊਰੀ|ਸਿਧਾਂਤ]] ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 
* ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।<ref name="19Harv">{{Cite journal|last=Alavi|first=Maryam|last2=Leidner, Dorothy E.|year=1999|title=Knowledge management systems: issues, challenges, and benefits|url=http://portal.acm.org/citation.cfm?id=374117|journal=Communications of the AIS|volume=1|issue=2}}</ref><ref name="54Springer">{{Cite book|url=https://archive.org/details/informationtechn00borg|title=Information technology for knowledge management|last=Rosner|first=D.|last2=Grote|first2=B.|last3=Hartman|first3=K.|last4=Hofling|first4=B.|last5=Guericke|first5=O.|publisher=Springer Verlag|year=1998|editor-last=Borghoff|editor-first=Uwe M.|pages=[https://archive.org/details/informationtechn00borg/page/n43 35]–51|chapter=From natural language documents to sharable product knowledge: a knowledge engineering approach|editor-last2=Pareschi|editor-first2=Remo|url-access=limited}}</ref>
ਹੇਅਸ ਅਤੇ ਵਾਲਸ਼ਾਮ (2003) ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. <ref name="11Hayes">{{Cite book|title=The Blackwell Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management|last=Hayes|first=M.|last2=Walsham|first2=G.|publisher=Blackwell|year=2003|isbn=978-0-631-22672-7|editor-last=Easterby-Smith|editor-first=M.|location=Malden, MA|pages=54–77|chapter=Knowledge sharing and ICTs: A relational perspective|editor-last2=Lyles|editor-first2=M.A.}}</ref> ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ. <ref name="11Hayes" />
* ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।<ref name="18Addicot">{{Cite journal|last=Addicot|first=Rachael|last2=McGivern|first2=Gerry|last3=Ferlie|first3=Ewan|year=2006|title=Networks, Organizational Learning and Knowledge Management: NHS Cancer Networks|journal=Public Money & Management|volume=26|issue=2|pages=87–94|doi=10.1111/j.1467-9302.2006.00506.x}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFAddicotMcGivernFerlie2006">Addicot, Rachael; McGivern, Gerry; Ferlie, Ewan (2006). "Networks, Organizational Learning and Knowledge Management: NHS Cancer Networks". ''Public Money & Management''. '''26''' (2): 87–94. [[ਦੋਈ (ਪਛਾਣਕਰਤਾ)|doi]]:[[doi:10.1111/j.1467-9302.2006.00506.x|10.1111/j.1467-9302.2006.00506.x]]. [[S2CID (ਪਛਾਣਕਰਤਾ)|S2CID]]&nbsp;[https://api.semanticscholar.org/CorpusID:154227002 154227002].</cite></ref>
* ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ, ਪਛਾਣ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ।<ref name="53rst">{{Cite web|url=http://acl.ldc.upenn.edu/W/W01/W01-1605.pdf|title=Building a Discourse-Tagged Corpus in the Framework of Rhetorical Structure Theory|last=Carlson Marcu Okurowsk|first=Lynn|last2=Marcu|first2=Daniel|publisher=University of Pennsylvania|archive-url=https://web.archive.org/web/20120325181330/http://acl.ldc.upenn.edu/W/W01/W01-1605.pdf|archive-date=25 March 2012|access-date=19 April 2013|last3=Okurowsk|first3=Mary Ellen}}</ref>
 
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ([[:en:School_of_thought|school of thought]]) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ/ਸਭਿਆਚਾਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ/ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।<ref>{{Cite journal|last=Spender|first=J.-C.|last2=Scherer|first2=A. G.|year=2007|title=The Philosophical Foundations of Knowledge Management: Editors' Introduction|journal=Organization|volume=14|issue=1|pages=5–28|doi=10.1177/1350508407071858|ssrn=958768}}</ref> ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 
* ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਮਾਜ<ref name="3Teacher">{{Cite web|url=http://www.crito.uci.edu/noah/HOIT/HOIT%20Papers/TeacherBridge.pdf|title=TeacherBridge: Knowledge Management in Communities of Practice|publisher=Virginia Tech|archive-url=https://wayback.archive-it.org/all/20081217030521/http://www.crito.uci.edu/noah/HOIT/HOIT%20Papers/TeacherBridge.pdf|archive-date=17 December 2008|access-date=18 April 2013}}</ref>
* ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ<ref name="4Groth">{{Cite web|url=http://files.gk-facfil.webnode.com/200000004-ecf7fedf15/groth-ecscw03-ws.pdf|title=Using social networks for knowledge management|last=Groth|first=Kristina|publisher=Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden|access-date=18 April 2013}}</ref>
* ਬੌਧਿਕ ਪੂੰਜੀ<ref name="24Bontis">{{Cite book|title=The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge|last=Bontis|first=Nick|last2=Choo|first2=Chun Wei|publisher=Oxford University Press|year=2002|isbn=978-0-19-513866-5|location=New York}}</ref>
* ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ<ref name="34JAS">{{Cite journal|last=McInerney|first=Claire|year=2002|title=Knowledge Management and the Dynamic Nature of Knowledge|journal=Journal of the American Society for Information Science and Technology|volume=53|issue=12|pages=1009–1018|citeseerx=10.1.1.114.9717|doi=10.1002/asi.10109}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFMcInerney2002">McInerney, Claire (2002). "Knowledge Management and the Dynamic Nature of Knowledge". ''Journal of the American Society for Information Science and Technology''. '''53''' (12): 1009–1018. [[CiteSeerX (ਪਛਾਣਕਰਤਾ)|CiteSeerX]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.114.9717 10.1.1.114.9717]</span>. [[ਦੋਈ (ਪਛਾਣਕਰਤਾ)|doi]]:[[doi:10.1002/asi.10109|10.1002/asi.10109]].</cite></ref><ref name="6KU">{{Cite web|url=http://iakm.kent.edu/programs/information-use/iu-curriculum.html|title=Information Architecture and Knowledge Management|publisher=Kent State University|archive-url=https://web.archive.org/web/20080629190725/http://iakm.kent.edu/programs/information-use/iu-curriculum.html|archive-date=June 29, 2008|access-date=18 April 2013}}<cite class="citation web cs1" data-ve-ignore="true">[https://web.archive.org/web/20080629190725/http://iakm.kent.edu/programs/information-use/iu-curriculum.html "Information Architecture and Knowledge Management"]. Kent State University. Archived from [http://iakm.kent.edu/programs/information-use/iu-curriculum.html the original] on June 29, 2008<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">18 April</span> 2013</span>.</cite></ref>
* ਗੁੰਝਲਤਾ ਵਿਗਿਆਨ<ref name="7Snowden">{{Cite journal|last=Snowden|first=Dave|year=2002|title=Complex Acts of Knowing – Paradox and Descriptive Self Awareness|journal=Journal of Knowledge Management|volume=6|issue=2|pages=100–111|citeseerx=10.1.1.126.4537|doi=10.1108/13673270210424639}}</ref>
* ਨਿਰਮਾਣਵਾਦ<ref>{{Cite journal|last=Nanjappa|first=Aloka|last2=Grant|first2=Michael M.|year=2003|title=Constructing on constructivism: The role of technology|url=http://ejite.isu.edu/Volume2No1/nanjappa.pdf|journal=Electronic Journal for the Integration of Technology in Education|volume=2|issue=1|archive-url=https://web.archive.org/web/20081217030521/http://ejite.isu.edu/Volume2No1/nanjappa.pdf|archive-date=2008-12-17}}</ref><ref name="9citeseer">{{Cite web|url=http://citeseer.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.20.5850|title=Knowledge Management - A Sociopragmatic Approach (2001)|last=Wyssusek|first=Boris|website=CiteSeerX|access-date=18 April 2013}}</ref>
 
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਰਥਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।<ref name="28Ferg">{{Cite journal|last=Ferguson|first=J.|year=2005|title=Bridging the gap between research and practice|journal=Knowledge Management for Development Journal|volume=1|issue=3|pages=46–54|doi=10.1080/03057640500319065}}</ref> [[ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖੋਜ|ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ]] ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ<ref name="21TLO">{{Cite journal|last=Andriessen|first=Daniel|year=2004|title=Reconciling the rigor-relevance dilemma in intellectual capital research|journal=The Learning Organization|volume=11|issue=4/5|pages=393–401|doi=10.1108/09696470410538288}}</ref> ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।<ref name="25Booker">{{Cite journal|last=Booker|first=Lorne|last2=Bontis, Nick|last3=Serenko, Alexander|year=2008|title=The relevance of knowledge management and intellectual capital research|url=http://www.aserenko.com/papers/Booker_Bontis_Serenko_KM_relevance.pdf|journal=Knowledge and Process Management|volume=15|issue=4|pages=235–246|doi=10.1002/kpm.314}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFBookerBontis,_NickSerenko,_Alexander2008">Booker, Lorne; Bontis, Nick; Serenko, Alexander (2008). [http://www.aserenko.com/papers/Booker_Bontis_Serenko_KM_relevance.pdf "The relevance of knowledge management and intellectual capital research"] <span class="cs1-format">(PDF)</span>. ''Knowledge and Process Management''. '''15''' (4): 235–246. [[ਦੋਈ (ਪਛਾਣਕਰਤਾ)|doi]]:[[doi:10.1002/kpm.314|10.1002/kpm.314]].</cite></ref>
 
=== ਮਾਪ ===
[[ਤਸਵੀਰ:Knowledge_spiral.svg|right|thumb|350x350px| ਨਾਨਕਾ ਅਤੇ ਟੇਚੁਚੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਚੱਕਰ।]]
ਹੇਅਸ ਅਤੇ ਵਾਲਸ਼ਾਮ (2003) ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਨ।<ref name="11Hayes">{{Cite book|title=The Blackwell Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management|last=Hayes|first=M.|last2=Walsham|first2=G.|publisher=Blackwell|year=2003|isbn=978-0-631-22672-7|editor-last=Easterby-Smith|editor-first=M.|location=Malden, MA|pages=54–77|chapter=Knowledge sharing and ICTs: A relational perspective|editor-last2=Lyles|editor-first2=M.A.}}</ref> ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਹੈ।<ref name="11Hayes" />
 
== ਹਵਾਲੇ ==
 
[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:Pages with unreviewed translations]]