"ਅਰਸ਼ੀ ਮੱਧ ਰੇਖਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
(thumb|ਖਗੋਲੀ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਧਰਤੀ ਦੀ [[ਧਰਤੀ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਤ... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ)
 
[[File:AxialTiltObliquity.png|thumb|ਖਗੋਲੀ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਧਰਤੀ ਦੀ [[ਧਰਤੀ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ]] ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਤੇ ਹੈ , ਅਤੇ [[ਸੌਰ ਰਾਹ]] ਵਲੋਂ ੨੩ . ੪ ਡਿਗਰੀ ਦੇ [[ਕੋਣ]] ਉੱਤੇ ਹੈ]]
 
[[ਖਗੋਲਸ਼ਾਸਤਰ]] ਵਿੱਚ ਖਗੋਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਖਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭੂਮਧਿਅ ਰੇਖਾ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪਨਿਕ ਖਗੋਲੀ ਗੋਲੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਹਾਵ੍ਰੱਤ ( ਗਰੇਟ ਸਰਕਲ ) ਹੈ । <br />