"ਲਾਲ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

37 bytes added ,  10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
(ਲਾਲ ਵਰਣ ਨੂੰ ਰਕਤ ਵਰਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਰਕਤ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹ... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ)
 
ਲਾਲ ਵਰਣ ਨੂੰ ਰਕਤ ਵਰਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਰਕਤ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ । ਲਾਲ ਵਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਬਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਹਿਰ ਦੈਰਘਿਅ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਅੱਖ ਦੁਆਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ । ਇਸਦਾ ਲਹਿਰ ਦੈਰਘਿਅ ਲੱਗਭੱਗ625–740 nm ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਲੰਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਧੋਰਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਅੱਖ ਦੁਆਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਲਾਲ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਯੋਜਕੀ ਮੁਢਲੀ ਰੰਗ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਕਿਆਨਾ ਰੰਗ ਦਾ ਸੰਪੂਰਕ ਹੈ । ਲਾਲ ਰੰਗ ਸਬਟਰੇਕਟਿਵ ਮੁਢਲੀ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ RYB ਵਰਣ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ , ਪਰ CMYK ਵਰਣ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ।
 
[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਰੰਗ]]
7,672

edits