ਰੋਮਾਨੀਆ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

(#WLF)
File:Bicaz Gorge.jpg|ਬੀਕਾਜ਼ ਲਈ ਸੜਕ, ਸੁੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਪਹਾੜ।
File:Braşov main street.jpg|ਬ੍ਰਾਓਵ ਮੁੱਖ ਗਲੀ
 
File:Bukaresti Parlament(1).jpg|ਬੁਖਾਰੈਸਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਸਦ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
File:Bukaresti Parlament(3).jpg|ਬੁਖਾਰੈਸਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਸਦ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
File:Ceiling decoration in Ateneul Roman.jpg|ਅਟੇਨੂਲ ਰੋਮਨ ਵਿਚ ਛੱਤ ਦੀ ਸਜਾਵਟ
3,210

edits