"ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

( thumb |200px|ਉਜ਼ਬੇਕੀਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ [[File:Coat of Arms of Uzbekistan.svg| thumb |200px|ਉਜ਼... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ)
 
| [[ਸੁਰਕਜੋਂਦਰਯੋ ਵਿਲੋਇਤੀ]] || [[ਤਰਮੇਜ]] || 20 , 800 || 16 , 76 , 000 || 11
|-
| [[ਤੋਸ਼ਕੰਤਤਾਸ਼ਕੰਤ ਵਿਲੋਇਤੀ]] || [[ਤੋਸ਼ਕੰਤ ( ਤਾਸ਼ਕੰਤ )]] || 15 , 300 || 44 , 50 , 000 || 12
|-
| [[ਤੋਸ਼ਕੰਤਤਾਸ਼ਕੰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ]] || [[ਤੋਸ਼ਕੰਤ ( ਤਾਸ਼ਕੰਤ )]] || No Data || 22 , 05 , 000 || 1
|}