ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਤਬਦੀਲੀਆਂ

 
== ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂ ==
* [http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2012/PR17.12E.html CERN ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ੪ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪਰੈਸ ਰਲੀਜ਼]
* [http://www.youtube.com/watch?v=vXZ-yzwlwMw Video (04:38)] - [[CERN]] Announcement (4 July 2012) Of Higgs Boson Discovery.
* [http://cms.web.cern.ch/news/about-higgs-boson Hunting the Higgs boson at C.M.S. Experiment, at CERN]