"ਮਾਓ ਤਸੇ-ਤੁੰਗ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"'''ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ'''ਜਾਂ '''ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਦੋਂਗ'''(ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ|ਚੀਨੀ]] ਤੋਂ ਲਿੱ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("'''ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ'''ਜਾਂ '''ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਦੋਂਗ'''(ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ|ਚੀਨੀ]] ਤੋਂ ਲਿੱ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)