"ਸਾਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
("'''ਸਾਹਿਤਕ ਆਲੋਚਨਾ''' ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਧਿਅਨ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਮੁਲੰਕਣ ਅਤੇ ਵਿਆ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
 
No edit summary
'''ਸਾਹਿਤਕ ਆਲੋਚਨਾ''' ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਧਿਅਨ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਮੁਲੰਕਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 
[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਿਧਾਂਤ]]