ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਿਪੀਅੰਤਰਨ ਵਰਨਮਾਲਾ - ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ