ਥਿਓਡੋਰ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ - ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਥਿਓਡੋਰ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ is available in 139 other languages.

ਥਿਓਡੋਰ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ।

ਬੋਲੀਆਂ