ਫ਼ਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ - ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਫ਼ਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ is available in 167 other languages.

ਫ਼ਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ।

ਬੋਲੀਆਂ