ਬੱਚਾ - ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਬੱਚਾ is available in 161 other languages.

ਬੱਚਾ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ।

ਬੋਲੀਆਂ